اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

(آرشیو سال 1400)

اطلاعیه مؤسسه آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) در خصوص پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته

اطلاعیه مؤسسه آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) در خصوص پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته
کارگاه آشنایی مختصر با قانون کار و بیمه بیکاری (روابط کار)

کارگاه آشنایی مختصر با قانون کار و بیمه بیکاری (روابط کار)

آشنایی مختصر با موارد مهم قانون کار نحوه تنظیم قرارداد کار آشنایی با قانون بیمه کار و شرایط احراز آن

اطلاعیه دانشگاه خلیج فارس در خصوص شرایط مهمانی و انتقالی سال تحصیلی 1401-1400

اطلاعیه دانشگاه خلیج فارس در خصوص شرایط مهمانی و انتقالی سال تحصیلی 1401-1400

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه خلیج فارس

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه خلیج فارس

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره دکتری در دانشگاه دامغان

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره دکتری در دانشگاه دامغان

اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص شرایط مهمانی و انتقالی

اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص شرایط مهمانی و انتقالی

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره دکتری در دانشگاه تبریز

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره دکتری در دانشگاه تبریز

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره دکتری در دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره دکتری در دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی قوچان

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی قوچان
صفحه 68 از 76ابتدا   قبلی   63  64  65  66  67  [68]  69  70  71  72  بعدی   انتها