اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

عمومی

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در در زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک خانم سیده شیما موسوی در تاریخ یکشنبه 1401/11/30ساعت 9 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: تجزیه و تحلیل ...
دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی معدنی

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی معدنی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در شیمی معدنی خانم سمیرا آزوغ در تاریخ یکشنبه 1401/11/30ساعت 9:30 صبح در سالن سمعی بصری برگزار خواهد شد. عنوان رساله: تهیه و شناسایی کمپلکس های Niو Cuو Zn و تهیه نانوذرات آن ها ...

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد26 بهمن ماه

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا عبداللهی مهر دانشجوی ارشد گروه تاریخ روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26ساعت11در محل سایت دکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد-1401/11/26

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای علیرضا براهویی زرین دانشجوی ارشد گروه جامعه شناسی روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 ساعت12در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد سجاد لطفیان سرگزی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد سجاد لطفیان سرگزی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سجاد لطفیان سرگزی دانشجوی ارشد گروه علوم سیاسی با عنوان«بررسی نقش ابعاد قومیت و مشارکت سیاسی در شهر زاهدان» با راهنمایی جناب آقای دکتر بصیری نیا باداوری جناب آقای دکترحسنی فرو جناب آقای دکت...
جلسه دفاع از پایان نامه الهام عبداللهی

جلسه دفاع از پایان نامه الهام عبداللهی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم الهام عبداللهی دانشجوی ارشد گروه جامعه شناسی با عنوان«بررسی جامعه شناسی اعتماد اجتماعی شهروندان به نهاد بهداشت و درمان» با راهنمایی جناب آقای دکتر حسین بر باداوری جناب آقای دکترمعینی و خانم...
برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری ( مهندسی عمران )

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری ( مهندسی عمران )

سرکار خانم "مریم چراغیان" دانشجوی دکتری مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی روز چهارشنبه 1401/12/10 ساعت 14 در محل سالن ویدئوکنفرانس205 بصورت حضوری از رساله دکتری خود با عنوان " خصیصه پردازی عمومی انتقال رسوب کرانه ...
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد1401/11/24

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد1401/11/24

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمانه اسلامی دانشجوی ارشد گروه تاریخ با عنوان«بررسی نقش زن در حکومت امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه » با راهنمایی جناب آقای دکتر محسن مرسلپور باداوری جناب آقای دکترمهدی صلاح و جناب آقای...
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد 24 بهمن ماه

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد 24 بهمن ماه

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد ابراهیم شربتی دانشجوی ارشد گروه جامعه شناسی با عنوان«بررسی علل طلاق(مطالعه موردی شهر جدید پردیس)» با راهنمایی جناب آقای دکتر محمدرضا حسنی باداوری جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و جنا...
صفحه 54 از 512ابتدا   قبلی   49  50  51  52  53  [54]  55  56  57  58  بعدی   انتها