اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری کارگاه مجموعه های نرم و کاربردهای آن

اطلاعیه برگزاری کارگاه مجموعه های نرم و کاربردهای آن

این کارگاه با حضور  استاد برجسته ریاضی Y.B.Junدر روز چهارشنبه 97/8/30 ساعت 11 الی 12/5 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم پایه برگزار می گردد.

از علاقمندان برای شرکت در این کارگاه آموزشی دعوت به عمل می آید.

امتیاز به خبر :