دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

دفاعیه دکتری آقای محمد چهارمحالی

دفاعیه دکتری آقای محمد چهارمحالی

جلسه دفاع آقای محمد چهارمحالی ،دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی، از پایان نامه با عنوان«تحلیل منطق اسطوره ای شاهنامه» درتاریخ 31/03/1397 با حضور دکتر مریم شعبان زاده ودکتر محمود حسن آبادی به عنوان اساتید راهنما ودکتر عبد الله واثق عباسی ،دکتر محمد علی محمودی ودکتر عباس نیکبخت به عنوان داوران داخلی ودکتر هدی عربزاده به عنوان داور خارجی ودکتر عباسعلی آهنگر به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در سالن سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار گردید . این پایان نامه با نمره 20 (درجه بسیار عالی)توسط هیأت داوران پذیرفته شد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط