دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

جلسه دفاع دکتری خانم مظفری

جلسه دفاع دکتری خانم مظفری

جلسه دفاع خانم زهرا مظفری دانشجوی دکتری رشته زبان شناسی همگانی با عنوان سامانه رفع ابهام معنایی از حرف اضافه در زبان فارسی در تاریخ 28 خرداد 1397 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزار گردید . این پایان نامه با راهنمایی اساتید محترم دکتر گیتی تاکی ودکتر مجتبی صباغ جعفری وبا مشاوره دکتر پاکزاد یوسفیان به انجام رسید . همچنین ارتباط با داور خارجی پایان نامه جناب آقای دکتر انصاری از طریق وبینار برقرار شد . دکتر یحیی کیخایی ،دکتر عباسعلی آهنگر ودکتر سید فرید خلیفه لو به عنوان داوران داخلی پایان نامه در جلسه حضور داشتند . این پایان نامه با اخذ نمره 19 ودرجه بسیار خوب توسط هیات حاضر درجلسه پذیرفته شد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط