دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

جلسه دفاع از از پایان نامه دکتری خانم صدیقه زینلی

جلسه دفاع از از پایان نامه دکتری خانم صدیقه زینلی

جلسه دفاع خانم صدیقه زینلی ،دانشجوی دکتری رشته زبان شناسی همگانی ،با عنوان "بررسی ومقایسه برخی مولفه های گفتمانی در کتابهای نسخه نویسی عمومی پزشکی و مجلات برخط پزشکی فارسی" در مورخ 19 خرداد 1397 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزار گردید . این پایان نامه با راهنمایی اساتید محترم دکتر عباسعلی آهنگر ودکتر پاکزاد یوسفیان و با مشاوره دکتر استفن لوینسون به انجام رسید. همچنین ارتباط با داور خارجی خارجی پایان نامه سرکار خانم دکتر شهلا شریفی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با وبینار برقرار شد .دکتر یحیی کیخایی ،دکتر عبدالله سارانی ودکتر سید فرید خلیفه لو به عنوان داوران داخلی پایان نامه در جلسه حضور داشتند . این پایان نامه با اخذ نمره 19 ودرجه بسیار خوب توسط هیات حاضر درجلسه پذیرفته شد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط