دانشکده الهیات و معارف اسلامی


اخبار و اطلاعیه

تجلیل از همکار محترم جناب آقای دکتر دادخدا خدایار

تجلیل از همکار محترم جناب آقای دکتر دادخدا خدایار

طی مراسمی از زحمات استاد گرانقدر دکتر دادخدا خدیار دانشیار بازنشسته گروه ادیان و عرفان تطبیقی تقدیر شد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط