اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری گردهمایی فصلی اعضا پژوهشکده فناوری نانو

برگزاری گردهمایی فصلی اعضا پژوهشکده فناوری نانو

1. در هفته پایانی از نیمسال اول 96-97، گردهمایی فصلی اعضا پژوهشکده فناوری نانو، دانشجویان و همکاران تحقیقاتی، به منظور همراهی و همدلی هر چه بیشتر اعضا و بیان و بررسی مشکلات و پیشنهادات، جهت هر چه پربارتر شدن فعالیتهای پژوهشکده، برگزار گردید.

 

 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط