اخبار و اطلاعیه

جشنواره ورزش همگانی دانشجویان پسر ( مسابقه طناب زنی )

جشنواره ورزش همگانی دانشجویان پسر ( مسابقه طناب زنی )

جشنواره ورزش همگانی دانشجویان پسر ( مسابقه طناب زنی ) برگزار و در پایان به رسم یاد بود هدایایی اعطاء گردید .

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط