اخبار و اطلاعیه

مسابقات ورزش همگانی ( دانشجویان دختر - طناب زنی )

مسابقات ورزش همگانی ( دانشجویان دختر - طناب زنی )

مسابقات ورزش همگانی ( دانشجویان دختر - طناب زنی ) برگزار و به نفرات برتر به رسم یاد بود جوایزی اهداء گردید .

امتیاز به خبر :