اخبار و اطلاعیه

تمرینات تیم تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه

تمرینات تیم تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه

تمرینات تیم تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر غفرانی مدیریت محترم اداره تربیت بدنی و فوق برنامه و جناب آقای دکتر سرگلزایی معاونت محترم اداره تربیت بدنی

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط