اخبار و اطلاعیه

تمرینات تیم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه

تمرینات تیم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه

تمرینات تیم فوتسال دانشجویان پسر با حضور جناب آقای دکتر غفرانی مدیریت محترم اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط