اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

سمینار کارشناسی ارشد در شیمی گرایش آلی

سمینار کارشناسی ارشد در شیمی گرایش آلی

به اطلاع می رساند سخنرانی خانم اسما نوتی زهی از گروه شیمی دانشکده علوم با موضوع <<Green Organocatalysts in Organic Chemistry>> در روز سه شنبه مورخ 1401/11/14 ساعت 9:30 در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار می گردد.

از کلیه علاقه مندان اعم از اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران پسا دکتری جهت شرکت در این سخنرانی دعوت به عمل می آید.

امتیاز به خبر :