اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

نشست علمی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری 1401

نشست علمی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری 1401

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری 
نشست علمی «تحلیل آسیب‌های اجتماعی فرهنگی حاشیه شهر زاهدان» در روز ۲۳ آذرماه، به همت معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز کرسی‌های نظریه پردازی دانشگاه و گروه علوم اجتماعی با حضور اساتید دانشگاه، برخی سازمان های استان، فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی و دانشجویان برگزار شد
 

به گزارش روابط عمومی، به مناسبت هفته پژوهش و فناوری نشست علمی «تحلیل آسیب‌های اجتماعی فرهنگی حاشیه شهر زاهدان» در روز ۲۳ آذرماه، به همت معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز کرسی‌های نظریه پردازی دانشگاه و گروه علوم اجتماعی با حضور اساتید دانشگاه، برخی سازمان های استان، فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
در این نشست علمی که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، سازمان‌های اجرایی استان، فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی و دانشجویان برگزار گردید، ابعاد مختلف آسیب‌های حاشیه نشینی در شهر زاهدان مورد بررسی قرار گرفت. 
در این نشست علمی دکتر ابوالفضل احمد زاده دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، سید حسین حسینی معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زاهدان، عیدوزهی معاون مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زاهدان، مجتبی اصغری مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری زاهدان، دکتر نوری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر آهنگر رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر حکیمی فر مدیر اجتماعی و سیاستگذاری معاونت فرهنگی، دکتر حسین‌بر عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دکتر مسرور مدیر مرکز نوآوری اجتماعی دانشگاه، دکتر شیردل عضو هیات علمی گروه اجتماعی و معاون آموزشی دانشکده، دکتر حسنی‌ هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دکتر محمدی صادق هیات علمی گروه علوم اجتماعی و دکتر معینی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی حضور داشتند. دبیر نشست دکتر عبدالرسول حسنی‌فر معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بود.  
همچنین در این نشست فعالانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در زاهدان از دفاتر تسهیلگری و انجمن‌های علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های علوم سیاسی و جامعه شناسی حضور داشتند. 
در ابتدای نشست هر یک از اعضا ضمن بیان نقطه نظرات و تعریف خود از آسیب‌های اجتماعی حاشیه شهر زاهدان، ابعاد مختلف آن را تحلیل کردند. سپس هر کدام از اعضا کوشیدند پاسخ‌هایی به نقطه نظرات و چالش‌های یکدیگر ارائه کنند. همچنین برخی از نهادهای اجرایی حاضر در نشست اقدامات و برنامه‌های خود در این زمینه را توضیح دادند. در انتهای جلسه، برخی حضار به طرح نظرات و پرسش‌های خود در خصوص موضوع نشست پرداختند که با توضیحاتی از سوی اعضای جلسه همراه بود.  
شرکت کنندگان این نشست اعم از سازمان‌های اجرایی، فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی و دانشجویان ضمن تشکر از دانشگاه سیستان و بلوچستان به سبب برگزاری این نشست علمی، خواستار برگزاری جلسات دیگری در این خصوص شدند.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط