اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کارگاه آموزشی نقش شبکه های اجتماعی در کسب و کارهای خلاق و اصول برندسازی و بسته بندی در کسب و کارهای خلاق برگزار شد

کارگاه آموزشی نقش شبکه های اجتماعی در کسب و کارهای خلاق و اصول برندسازی و بسته بندی در کسب و کارهای خلاق برگزار شد

کارگاه آموزشی نقش شبکه های اجتماعی در کسب و کارهای خلاق و اصول برندسازی و بسته بندی در کسب و کارهای خلاق مورخ140/4/05 در سالن همایش مجتمع فناوری و نوآوری برای بانوان شرکت کننده در نمایشگاه دستاوردهای زنان جهت ارتقا کیفی با همکاری خانه خلاق و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.در کارگاه آموزشی فوق در خصو نقش شبکه های اجتماعی در کسب و کارهای خلاق و تاثیر این شبکه ها در افزایش فروش و همچنین اصل مهم برندسازی بحث و گفتگو شد .

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط