اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

سمینار کارشناسی ارشد در شیمی آلی

سمینار کارشناسی ارشد در شیمی آلی

به اطلاع می رساند جلسه سمینار كارشناسي ارشد در گرایش شیمی آلی، خانم ملیحه محمدی فر در تاریخ سه شنبه مورخ 1401/4/14 ساعت 12 الی 13 در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد.

عنوان سمینار:

Green Chemistry with Nanocatalysts

استاد راهنما: دکتر حمید رضا شاطریان

امتیاز به خبر :