اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

سمینار شیمی آلی

سمینار شیمی آلی

به اطلاع می رساند جلسه سمینار كارشناسي ارشد در گرایش شیمی آلی، خانم فهیمه عباس زاده محمودی در تاریخ یکشنبه مورخ 1401/4/12 ساعت 11 الی 12 در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد.

عنوان سمینار:

Organocatalysts immobilized on Nanomagnetic Particles

امتیاز به خبر :