اخبار و اطلاعیه

جلسه معارفه دانشجویان ورودی99 و 1400 گروه زیست شناسی

جلسه معارفه دانشجویان ورودی99 و 1400 گروه زیست شناسی

جلسه معارفه دانشجویان ورودی 99 و 1400 گروه زیست شناسی (رشته های زیست شناسی جانوری، زیست شناسی گیاهی و زیست شناسی سلولی و مولکولی) روز دوشنبه مورخ 1401/3/23 در محل سالن اجتماعات دانشکده مهندسی برگزار گردید.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن مجید شروع و با سخنرانی ریاست محترم دانشکده علوم جناب آقای دکتر گرگیج و همچنین مدیر گروه زیست شناسی جناب آقای دکتر قنبری فردی و نیز آقای دکتر عینعلی و خانم دکتر رئیس زاده جهرمی ادامه یافت.

لازم به ذکر است که با حضور دانشجویان ورودی 97 و 98 زمینه آشنایی دانشجویان رشته ها و ورودی های مختلف گروه زیست شناسی فراهم گردید. علاوه بر اعضای هیات علمی نامبرده به عنوان سخنران، آقای دکتر علی قاسمی و خانم دکتر نسیم نعیمی هم حضور داشتند. در انتها مراسم با پذیرایی از دانشجویان و گرفتن عکس های یادگاری به پایان رسید.

گروه زیست شناسی از همکاری ریاست محترم دانشکده علوم جناب آقای دکتر گرگیج و معاونت محترم فرهنگی دانشگاه جناب آقای دکتر ابراهیم نوری به دلیل فراهم نمودن امکانات لازم از قبیل هماهنگی سالن اجتماعات و نیز پذیرایی دانشجویان که باعث برگزاری با شکوه این مراسم گردید کمال تشکر و قدردانی را دارد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط