اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

نکات مهم در مورد شرکت در امتحانات پایان ترم

نکات مهم در مورد شرکت در امتحانات پایان ترم

با سلام

نکات مهم آموزشی و انضباطی در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم به اطلاع دانشجویان محترم می رساند.

امتیاز به خبر :