اخبار و اطلاعیه

اولین جشنواره سلامت ملی دانشجویان برگزار می گردد

اولین جشنواره سلامت ملی دانشجویان برگزار می گردد

 

دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان قصد دارد تا اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان را در حوزه سلامت روان و جسم برگزار نماید.

با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع سلامت در جمعیت دانشجویی و دانشگاه ها در حوزه سلامت جسم و روان و تعهد به تلاش برای ارتقای شاخص های سلامت و افزایش سواد سلامت، دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان کشور را برگزار می نماید.

علاقه مندان به شرکت در این جشنواره به سایت www.festival.saorg.ir مراجعه فرمایند.

امتیاز به خبر :