اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

سرآمدان برتر آموزشی دانشکده مهندسی در سال 1400

سرآمدان برتر آموزشی دانشکده مهندسی در سال 1400

سرآمدان محترم برتر حوزه آموزشی دانشکده مهندسی در سال 1400 به شرح زیر می باشند:

  • استاد سرآمد :دکتر اسماعیل توحیدلو (گروه مهندسی مواد)
  • کارشناس آموزشی سرآمد:  مهندس مهدیه کیخا فرزانه
  • کارشناس آزمایشگاهی و کارگاهی سرآمد: مهندس فریدون اوکاتی صادق (آزمایشگاه متالوگرافی)
  • دانشجوی سرآمد مقطع دکتری:مهندس ساره سلطانی نژاد(گروه مهندسی مواد)
  • دانشجوی سرآمد مقطع کارشناسی ارشد: مهندس مصطفی استبرقی(گروه مهندسی مواد)
  • دانشجوی سرآمد مقطع کارشناسی:آقای محمدرضا رحمانی حسین آبادی(گروه مهندسی صنایع)
  •  گروه آموزشی سرآمد: مهندسی مواد

با عرض تبریک به این عزیزان امیدواریم همیشه موفق وسربلند باشند.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط