اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی گروه علوم اجتماعی مورخ 1401/2/5

برگزاری کارگاه آموزشی گروه علوم اجتماعی مورخ 1401/2/5

کارگاه آموزشی،آموزش اثربخش و چالش های آن در رشته علوم اجتماعی در تاریخ 1401/2/5 توسط اساتیدگروه علوم اجتماعی برگزار گردید . 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط