اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کارگاه ویراستاری و درست نویسی

کارگاه ویراستاری و درست نویسی

دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:

کارگاه ویراستاری و درست نویسی

زمان برگزاری: یکشنبه ها 

ساعت برگزاری: 11:30 الی 13

آغاز دوره: 4 اردیبهشت ماه 1401

شش جلسه 90 دقیقه ای

مدرس: دکتر بهادر باقری

شرکت حضوری: دانشگاه خوارزمی، پردیس کرج، خانه فرهنگ اتاق 12

همراه با اعطای گواهی به شرکت کنندگان

لینک ورود به کارگاه:

https://vc3.khu.ac.ir/culture-ex-3

این کارگاه به صورت رایگان برگزار می گردد.

امتیاز به خبر :