اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

حلول ماه رمضان مبارک

حلول ماه رمضان مبارک

مژده ای منتظران ما خدا آمده است                   ماه شب های مناجات و دعا آمده است 

     حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادت های عاشقانه و نیایش های عارفانه و بندگی خالصانه را به دانشجویان ، هیات علمی ،کارکنان تبریک و تهنیت عرض می نمایم .امیدوارم همواره تقوا ، ایمان و تقرب به رحمت واسعه الهی را اصلی ترین هدف خود بدانیم .

                                                                         

                                                                                    دکتر مرضیه اسفندیاری 

                                                                           رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد 

امتیاز به خبر :