اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بازسازی سرویس های بهداشتی دانشکده هنر و معماری

بازسازی سرویس های بهداشتی دانشکده هنر و معماری

با عنایت به مشکل گرفتگی در مسیر خط فاضلاب سرویس های بهداشتی دانشکده هنر و معماری ،اداره تعمیرات و نگهداری اقدام به کنده کاری مسیر،تعویض خط لوله اصلی و انشعابات فاضلاب،تعویض سنگ های توالت و کاشی کاری مجدد نمودند.

       

امتیاز به خبر :