اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز

بسمه تعالی: 

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز

وب سایت همایش:

www.marz.jrl.police.ir

آخرین مهلت ارسال مقاله :  1401/03/15

تاریخ برگزاری همایش:1401/03/30

آدرس: انتهای اتوبان همت غرب بعد از تقاطع اتوبان آزادگان و اتوبان شهید خرازی _ دانشگاه علوم انتظامی امین - دانشکده ی  علوم و فنون مرز

 

امتیاز به خبر :