اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری (مهندسی مکانیک )

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری (مهندسی مکانیک )
  • جناب آقای " سامان خلیل زاده" دانشجوی  دکتری مهندسی مکانیک روز دوشنبه 1400/12/9  ساعت  12در محل سالن ویدئوکنفرانس 205  از رساله خود با عنوان " استفاده از انرژی اتلافی توربین های بادی ظرفیت بالا به همراه انرژی خورشیدی و زیست توده در سیستم های تولید چندگانه تحلیل اگررزواگونومیک زیست محیطی و انعطاف پذیری" دفاع خواهند کرد. اساتید راهنمای این رساله دکتر علیرضا حسین نژاد و اساتید داور دکترامین بهزادمهر، دکتر سمیرا پایان، دکترمجید عمیدپور و دکتر علیرضا نورپور می باشند.
  • جناب آقای " حسن ثنائی" دانشجوی  دکتری مهندسی مکانیک روز شنبه 1400/12/7  ساعت  10در محل سالن ویدئوکنفرانس 205  از رساله خود با عنوان " بررسی عوامل موثر بر جریان و انتقال حرارت سیال هیدرودینامیک مغناطیسی در یک بلنکت dell" دفاع خواهند کرد. اساتید راهنمای این رساله دکتر فرامرز سرحدی، دکتر سعید فراهت و اساتید داور دکتر علیرضا حسین نژاد، دکترامین بهزادمهر، دکترموسی فرهادی و دکتر محمد جواد مغربی می باشند.
  • جناب آقای " محمد فراهی شهری" دانشجوی  دکتری مهندسی مکانیک روزچهارشنبه 1400/11/27  ساعت  16 در محل سالن ویدئوکنفرانس 205  از رساله خود با عنوان " بررسی عددی و بهینه سازی چند هدفه جریان فلز مذاب در یک مانیفولد مگنتوهیدرودینامیکی" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این رساله دکتر علیرضا حسین نژاد و اساتید داور دکتر فرامرز سرحدی، دکترامین بهزادمهر، دکترموسی فرهادی و دکتر قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی می باشند.

مدعوین و دانشجویان محترم می توانند از طریق لینک:webinar.usb.ac.ir/eng 

pass code:2021 eng وارد شوند.

امتیاز به خبر :