اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی 1400

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی 1400

دانشجویان کارشناسی ورودی 1400 که برای اولین بار ثبت نام واحدهای درسی خود را انجام می دهند، به موارد ذیل توجه نمایند:

  • انتخاب دروس می بایست بر اساس چارت هشت ترم صورت گیرد، در صورتی که در ترم گذشته نمره ی قبولی از بعضی دروس کسب نکرده اند، اولویت در انتخاب آن دروس می باشد.
  • در صورتی که در لیست انتظار یک درس قرار گرفتند، ابتدا سعی نمایند که با جابجایی گروه های درسی، در گروهی قرار بگیرند که ظرفیت شان تکمیل نشده است،
  • در صورتی که گروه درسی دیگری موجود نبود، در حذف و اضافه دروس، که ممکن است بسته به تعداد افرادی که در لیست انتظار یک درس قرار دارند یا گروه دیگری تشکیل شود و یا اسامی به گروه فعلی اضافه شوند.
امتیاز به خبر :