اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی کاربردی

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی کاربردی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی کاربردی، آقای عبدالروف ریگی پناه میرجاوه  در تاریخ شنبه مورخ 1400/11/30 ساعت 12 در کلاس 26 دانشکده علوم برگزار خواهد شد.

عنوان رساله:

بهبود عملکرد کاتالیستی Co/Al2O3 در اکسیداسیون الکل­ها با دوپ کردن سریم

 

اساتید راهنما: دکتر علیرضا نوروزی

استاد مشاور: دکتر سانیا ساحلی

 

چکیده این مقاله را از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

امتیاز به خبر :