اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه اداره کل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم

برای تعیین وضعیت دانشجویانی که موفق به اخذ معافیت تحصیلی گردیده اند و تاکنون وضعیت نظام وظیفه آنان در سامانه های مربوطه از جمله میخک نامشخص می باشد(دانشجویان دکتری قبل از سال 1393، دوره کارشناسی ارشد قبل از سال 1395، و دوره کارشناسی از سال 1394 به قبل) حداکثر تا پایان 15 اسفند 1400 مهلت ثبت درخواست معافیت و تکمیل مدارک در سامانه میخک وزارت امور خارجه و سامانه سجاد وزارت علوم تعیین گردیده است.

امتیاز به خبر :