اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کارگاه آموزشی ورد پیشرفته

کارگاه آموزشی ورد پیشرفته

انجمن علمی حسابداری دانشگاه شیراز با همکاری انجمن های علمی مدیریت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان، حسابداری فردوسی مشهد و مدیریت بازرگانی یزد و با همیاری انجمن های علمی اقتصاد، جغرافیا، آمار، معماری، ادبیات فارسی، علوم مهندسی محیط زیست و شیمی دانشگاه شیراز برگزار می کند:

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: 13 الی 16

شروع کارگاه:7 بهمن ماه 1400

مدرس: خانم مریم سلیمانی

امتیاز به خبر :

فایل پیوست