اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جلسه فراخوان جذب هیأت علمی مورخ 1400/11/4

جلسه فراخوان جذب هیأت علمی مورخ 1400/11/4

جلسه برگزاری فراخوان جذب هیأت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی روز دوشنبه مورخ 1400/11/4 در محل دفتر ریاست محترم دانشکده ادبیات وعلوم انسانی با حضور تعدادی از اساتید محترم گروه برگزار گردید. 

امتیاز به خبر :