دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه فراخوان جذب هیأت علمی در مورخ 1400/11/3

برگزاری جلسه فراخوان جذب هیأت علمی در مورخ 1400/11/3

جلسه برگزاری فراخوان جذب هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی روز یکشنبه مورخ  1400/11/3 در محل دفتر ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور تعدادی از اساتید محترم گروه برگزار گردید . 

امتیاز به خبر :