اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی فیزیک

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی فیزیک

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی فیزیک، آقای مهران فیضی ده نایبی  در تاریخ چهارشنبه مورخ 1400/11/27 برگزار خواهد شد.

عنوان رساله:

بررسی برهمکنش مشتقات پیرازول با بیو ماکرو مولکولها و تعیین توصیفگرهای کوانتومی

 

اساتید راهنما: دکتر عفت دهقانیان

استاد مشاور: دکتر علیرضا نوروزی

 

چکیده این مقاله را از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست