اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

تقدیر از همکار محترم آقای حسین رضایی کهخا

تقدیر از همکار محترم آقای حسین رضایی کهخا

در جلسه شورای آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی در روز چهارشنبه 1400/10/22  طی مراسمی از زحمات همکار بازنشسته آقای حسین رضایی کهخا تقدیر و تشکر گردید. برای ایشان از خداوند متعال سلامت و تندرستی را آرزومندیم.

 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط