اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری كرسي ترویجی نگاهی نو به کارآفرینی در ورزش

برگزاری كرسي ترویجی نگاهی نو به کارآفرینی در ورزش

كرسي ترویجی نگاهی نو به کارآفرینی در ورزش در روز ۱۴ دی ماه در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد

كرسي ترویجی نگاهی نو به کارآفرینی در ورزش در روز ۱۴ دی ماه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی در این کرسی که با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار گردید ارائه دهنده دکتر محمدرضا رضائی پور از گروه علوم ورزشی و ناقدان دکتر محمدحسین قربانی از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، دکتر مریم بان پروری و دکتر مرتضی نیکوفر از گروه علوم ورزشی بودند و کرسی توسط  دکتر عبدالرسول حسنی فر از گروه علوم اجتماعی مدیریت شد.
در این کرسی تغییر نگاه به علوم ورزشی بر مبنای بنیان‌های علمی نو به جهت تحول رویکرد در نوآوری اجتماعی مورد بررسی و ادبیات کارآفرینی و ورزش به‌عنوان ابزاری برای اجرای تغییرات اجتماعی موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. ارائه دهنده‌ی این کرسی نخست به ارایه تعاریفی از کارآفرینی و کارآفرین پرداخت و سپس به پیشینه‌هایی از کارآفرینی در ورزش به عنوان یک کاتالیزور برای کاهش وضعیت فعلی افول اقتصادی و شناسایی فرصت‌های جدید و ارزش آفرین در این مورد اشاره کرد. در ادامه به برنامه‌های در حال اجرای کشورهای پیشرو  در گوشه و کنار جهان پرداخت و وضعیت آن را در منطقۀ غرب آسیا با هدف ایجاد جامعه کارآفرینی (SportTech Meet Up) مورد بررسی قرار داد. اشاره شد علی رغم این که مزایای سلامتی ناشی از ورزش و فعالیت منظم بدنی به‌سختی قابل‌چشم‌پوشی است و همه افراد بدون توجه به سن، جنس یا توانایی بدنی از ورزش سود می‌برند؛ اما در حال حاضر، از هم گسستگی ساختارهای وزارتین و سازمان‌های متولی ورزش منجربه فقدان نگاه جامع به ورزش و سلامت شده است. این ارکان فارغ از دیگری، فعالیت خودشان را پیگیری و انجام می دهند و باعث شده جامعه از سلامت دور شود و در نتیجۀ آن شاهدیم امروزه هم پای با افزایش بودجه‌ها، آمار و ارقام حوزه سلامت خبر از وخامت اوضاع دارند. تعلل در اقدام به تغییر سبک زندگی ممکن است افراد جامعه را همانطور که بررسی‌های آماری نشان می دهند، تا سرحد مرگ پیش ببرد. آن‌هم در زمانی که پس از طی سال‌ها تلاش و تحمل مرارت، آحاد جامعه سرمایه‌ای اندوخته و خود را در آستانه تحقق آرزوها و آمال خویش می‌یابند. در حیطه درمان، خدمات مختلف درمانی ارائه می‌شود ولی دست آخر توصیه متخصصین درمانی کشور هم تغییر سبک زندگی است ولی اجرای آن تعریف نشده است.
گذشته از ورزش همگانی و قهرمانی، بر پایۀ این که نگاهی به مقوله ورزش و کارآفرینی یک زمینه تحقیقاتی نوظهور و دائماً در حال تکامل به‌ویژه در سال‌های اخیر است و همچنین باتوجه به تأثیر مثبت آن بر سلامت عمومی، شمول اجتماعی، توسعه اقتصادی و ارتقای تبادل بین فرهنگی؛ ارائه کننده کرسی طرح باشگاه تخصصی سلامت محور را به عنوان نخستین بار در ایران پیشنهاد داد و گفته شد در این زمینه تغییر رویکرد آموزش همراه با تغییر قوانین مرتبط، در راستای عینیت بخشی به باشگاه های تخصصی سلامت محور می تواند ضمن فراهم آوردن زمینه کارآفرینی قابل توجه، بهبود قابل ملاحظۀ خط مقدم بهداشت سلامت را نیز تامین کند. ضمن این، دسترسی آن برای همه امکان پذیر است و اقتصادی شدن سلامت اجتماعی را در پی خواهد داشت.
در ادامه جلسه ناقدان کرسی  دکتر قربانی، دکتر بان پروری و  دکتر نیکوفر از وجوه مختلف به نقد کرسی پرداختند و در نقد خود به بررسی چالش های روبرو همچون عدم وجود قوانین بین بخشی، محدودیت‌های بین وزارتین، عدم هماهنگی بین سازمان‌های متولی ورزش همانند سازمان ورزش و جوانان اشاره کردند. ناقدان ضمن تاکید بر جذابیت علمی موضوع "باشگاه تخصصی سلامت محور"، همچنین به دلیل به روز بودن عنوان کرسی و تجاربی که در کشورهای توسعه یافته در جریان است بر برنامه ریزی برای برگزاری کرسی‌های بیشتر در مورد موضوع، چالش های پیرامون اجرای آن و بررسی جوانب در حوزه‌های مختلف تاکید کردند.
 در ادامه دکتر رضائی پور در خصوص نقدهای مطرح شده پاسخ هایی را ارائه کرد و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به طور کلی با توجه به تجارب جهانی، با ترویج نگاهی نو به کارآفرینی در ورزش و به دنبال آن بسترسازی مناسب اجتماعی و قانونی می‌توان انتظار داشت که گام مؤثری در فراهم آمدن شرایط مناسب برای تأسیس باشگاه‌های ورزشی تخصصی سلامت محور، در زمینه پیشگیری از بروز هر بیماری برداشته شود. کارآفرینی برای دانش‌آموختگان علوم ورزشی هم راستا با تجارب کشورهای برخوردار هزینه‌های حداقلی در راه‌اندازی اماکن ورزشی تخصصی سلامت محور دارد. این درحالی ست که بار بسیار سنگین بهداشت و درمان را که امروزه چالش اساسی برنامه بودجۀ دولتی است را بسیار سبک خواهد ساخت. علاوه بر این، تعاریف به روز و آشنایی با راه‌های ساده و در دسترس برای ارتقا کیفیت و کمیت زندگی افراد جامعه، نیز مطرح هستند.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط