اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

تغییر ساعات امتحانی ترم مهر 1401-1400

تغییر ساعات امتحانی ترم مهر 1401-1400

اطلاعیه بسیار مهم :

دانشجویان محترم به منظور توزیع ترافیک امتحانات پایان ترم ، زمان آزمون ها در طول روز توزیع شده است، حتماً آخرین برنامه امتحانی خود را از طریق گزارش 428 سامانه گلستان بگیرید که مشکلی پیش نیاید.

امتیاز به خبر :