اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کارگاه علمی سرکار خانم دکتر رئیس زاده جهرمی

کارگاه علمی سرکار خانم دکتر رئیس زاده جهرمی

به اطلاع علاقه مندان میرساند کارگاه علمی سرکار خانم دکتر رئیس زاده جهرمی عضو محترم هیات علمی گروه زیست شناسی با موضوع "مدلسازی اختلالات نوروژنتیکی انسانی در مگس سرکه '' در روز چهارشنبه 1400/9/24 ساعت11 الی 13 به صورت حضوری و مجازی در سالن سمعی بصری دانشکده علوم و از طریق لینک http://webinar2.usb.ac.ir/science همزمان به صورت آنلاین با استفاده از نام و نام خانوادگی و بدون رمز ورود برگزار میگردد.

امتیاز به خبر :