اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

معرفی پژوهشگران برتر سال 1400 دانشکده مهندسی

معرفی پژوهشگران برتر سال 1400 دانشکده مهندسی

پژوهشگران برتر سال 1400 از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی براساس بررسی های صورت گرفته در حوزه معاونت پژوهشی به شرح زیر معرفی گردیده اند:

پژوهشگر برتر دانشگاه از شاخه فنی مهندسی دکتر حامد خسروی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد

پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دکتر داود محبی کلهری عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی

گروه مهندسی مکانیک دکترحسین رحمانی

گروه مهندسی شیمی دکترعبدالرضا صمیمی

گروه مهندسی عمران دکترغلامرضا عزیزیان

گروه مهندسی مواد دکتر محمود شریفی تبار

فناور رتبه اول دانشگاه دکتر طاهره فنایی شیخ الاسلامی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک 

فناور رتبه دوم دانشگاه دکتر حامد فرزانه عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

و آقای محمدرضا صالحی کلاهی دکتری دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشجوی پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برگزیده شدند.

با عرض تبریک به این عزیزان امیدواریم همیشه موفق وسربلند باشند.

امتیاز به خبر :