اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری گارگاه گروه تاریخ در مورخ 1400/9/16

کارگاه «مطالعات حیات اجتماعی به عنوان یکی از لایه های شناخت جوامع تاریخ» توسط جناب آقای دکتر کورش صالحی از ساعت 18 الی 20 در تاریخ 1400/9/16 به صورت غیر حضوری برگزار گردید. 

امتیاز به خبر :