دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

پیام تبریک به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

 پیام تبریک به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

روز دانشجو

روز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش درکنار تقویت ایمان دینی و بصیرت سیاسی در راه پیشرفت مادی و معنوی کشور است . 16 آذر روز دانشجو گرامی باد.

امتیاز به خبر :