اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

ثبت فرم پیشینه ورزشی

 ثبت فرم پیشینه ورزشی

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان تقاضا می شود جهت توسعه ورزش دانشگاهی به سایت اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه مراجعه و در فرم پیشینه ورزشی به آدرس ذیل ثبت نام نمایند.

http://www.usb.ac.ir/Voluntary 

                                                         

امتیاز به خبر :