اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برنامه کارگاههای هفته پژوهش سال 1400

برنامه کارگاههای هفته پژوهش سال 1400

برنامه کارگاه و سخنرانی های هفته پژوهش سال 1400دانشکده مهندسی به پیوست است                                                                  

لازم به توضیح که کلیه دوره ها به صورت مجازی وازطریق لینک    Webinar2.usb.ac.ir/eng و  Pass word : 2020 eng برگزارمی گردد.

متقاضیان جهت ثبت نام کارگاهها به سامانه دوره های مهارت آموزی دانشگاه به آدرس: tcr.usb.ac.ir مراجعه بفرمایند.                                                  

امتیاز به خبر :