اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

ارائه گزارش فعاليتهاي مرکز کرسي‌هاي نظريه پردازي دانشگاه در جلسه هيات حمايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ارائه گزارش فعاليتهاي مرکز کرسي‌هاي نظريه پردازي دانشگاه در جلسه هيات حمايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي

گزارش فعاليتهاي مرکز کرسي‌هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه در جلسه هيات حمايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ ۲۴ آبان ماه توسط دکتر رضایی ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان ارائه شد

به گزارش روابط عمومي، گزارش فعاليتهاي مرکز کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان در جلسه هيات حمايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در روز دوشنبه بيست و چهارم آبان ۱۴۰۰ توسط رياست دانشگاه ارائه گرديد. در اين جلسه دکتر رضايي رياست دانشگاه ضمن ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده در حوزه کرسي‌هاي نظريه پردازي از آغاز تاکنون در دانشگاه سيستان و بلوچستان، برنامه‌هاي آينده دانشگاه را در اين خصوص توضيح داد و بر اولويت‌هايی مانند آسيب‌هاي اجتماعي، تمرکز بر مسائل اصلي منطقه و استان و مسئله کرونا و مسائل پيش رو در دوران پساکرونا به عنوان دوره‌اي که بسياری از مسائل اجتماعي، آموزشي، اقتصادي و ... دچار تغيير ماهوي شده در حوزه کرسي‌ها تاکيد کرد.
در اين جلسه دكتر عبدالحسين خسروپناه رييس دبيرخانه هيات حمايت از كرسي‌هاى نظريه پردازى، نقد و مناظره ضمن تشکر به سبب فعاليت‌هاي انجام شده، دانشگاه سيستان و بلوچستان را به عنوان يکي از موفق‌ترين دانشگاه‌هاي کشور در حوزه کرسي‌هاي نظريه پردازي دانست.
در ادامه دکتر عبدالرسول حسني فر در جلسه شوراي علمي راهبردي هيات حمايت از کرسي‌هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره به بيان نقطه نظرات دانشگاه در خصوص مسائل مطرح شده پرداخت.

امتیاز به خبر :