اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

آغاز برگزاری کارگاه‌های زندگی به توان 2 ویژه دانشجویان جدیدالورود

آغاز برگزاری کارگاه‌های زندگی به توان 2 ویژه دانشجویان جدیدالورود

آغاز برگزاری کارگاه‌های زندگی به توان 2 ویژه دانشجویان جدیدالورود توسط مرکز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از  روز پنج‌شنبه  مورخ 20/08/1400 که در روز اول 4 کارگاه تفکر خلاقانه، حل مسئله و تصمیم‌گیری، مدیریت استرس و اعتماد به نفس و جرات مندی برگزار گردید.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط