اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

معارفه دانشجویان نورود مهندسی عمران 1400

معارفه دانشجویان نورود مهندسی عمران 1400

مراسم معارفه دانشجویان نورود مهندسی عمران درمورخ 1400/8/11 ساعت 10صبح  به صورت مجازی برگزارگردید.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط