اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه آئین نو دانشجویان ۱۴۰۰

اطلاعیه  آئین نو دانشجویان ۱۴۰۰

آئین نو دانشجویان ۱۴۰۰ در روز دوشنبه مورخ ۱۷ آبان ماه در تالار بزرگ حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار می‌شود.
نو دانشجویان عزیز برای حضور در این مراسم می‌توانند تا پایان وقت اداری یکشنبه ۱۶ آبان به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراجعه نمایند.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط

فایل پیوست