اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جلسه حوزه اجتماعی با دفترتسهیل گری و توانمندسازی اجتماعی منطقه شیرآباد

جلسه حوزه اجتماعی با دفترتسهیل گری و توانمندسازی اجتماعی منطقه شیرآباد

در ادامه رسالت دانشگاه جامعه محور، روز پنج شنبه 29/۷/1400 جلسه ای در محل بزرگترین و گسترده ترین دفتر تسهیل گری اجتماعی واقع در محدوده شیر آباد زاهدان با حضور نماینده حوزه اجتماعی دانشگاه و مدیریت این مرکز و کارشناس اجتماعی آن برگزار گردید. در این جلسه ضمن تبادل نظر در خصوص عوامل اصلی مشکلات حاشیه نشین های شهر زاهدان بر ارتباط دو طرفه دانشگاه و حوزه های متولی مسایل اجتماعی تاکید گردید و قرار شد کلیه دفاتر تسهیل گری واقع در شهر زاهدان با مدیران و کارشناسان آنها در دانشگاه حضور یافته و از نزدیک ارتباط بین مجریان حوزه اجتماعی و اهل علم و نظر در این حوزه برقرار گردد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط