اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری وبینار

برگزاری وبینار

دبیرخانه هیات ورزش های دانشگاهی استان سیستان وبلوچستان مستقر در دانشگاه سیستان وبلوچستان به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار می کند.

 

روز برگزاری : دوشنبه 1400/8/3

مکان :http//webinar2.usb.ac.ir/tus

امتیاز به خبر :