اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

همایش ملی روابط اقتصادی ایران و هند در قرن بیستم

همایش ملی روابط اقتصادی ایران و هند در قرن بیستم

همایش ملی با عنوان روابط اقتصادی ایران و هند در قرن بیستم در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ توسط گروه تاریخ در دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت مجازی برگزار شد.

همایش ملی روابط اقتصادی ایران و هند در قرن بیستم در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ توسط گروه تاریخ در دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت مجازی برگزار شد و با سخنرانی جمعی از اساتید متخصص تاریخ اقتصادی از دانشگاه‌های تهران، شیراز، مشهد و همچنین تعدادی از پژوهشگران آزاد تاریخ اقتصادی ادامه یافت و به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پرداخته شد.
مهم ترین عناوین مطرح شده در این همایش عبارت بود از: تحولات راه‌های تجاری زمینی و دریایی در قرن بیستم و همچنین وضعیت تجار و تغییرات کالاهای تجاری میان دو کشور ایران و هند. 
در پایان پس از انجام بحث‌های علمی، محققین به شناخت پتانسیل‌های موجود در روابط اقتصادی میان دو کشور باستانی ایران و هند بر اساس شناسایی این فاکتورها از طریق تحقیقات تاریخی تاکید کردند.

امتیاز به خبر :